Batch Details

Type Goverment
Batch Name CHHINDWARA/BCC/2019/B1318
Batch Code CHHINDWARA/BCC/2019/B1318
Batch Size 30
Current Schedule
Date : 2019-11-18 To 2019-11-26 - Timing : 10:30 AM To 5:30 PM
Center छिन्‍दवाड़ा
Training Program Basic Computer Course-Medium Level
Duration Hours 45
Batch Status Complete
Trainees
Name Office Designation Mobile Attendance
PANKAJ UMAP जिला शिक्षा केन्द्र Madhymik Teacher 8085773344 100%
Narayan vishwakarma जिला शिक्षा केन्द्र prathmik shikshak 8319013024 100%
SHISHUPAL SHAH MARSKOLE जिला शिक्षा केन्द्र ADHYAPAK 9407830345 100%
YOGESH RAO PAWAR जिला शिक्षा केन्द्र MADHYAMIK TEACHER 9407027468 100%
Dipty dubey जिला शिक्षा केन्द्र prathmik shikshak 9424963381 100%
swati bajpai मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ANM 9131211410 100%
Vinod Kumar Vishwakarma जिला शिक्षा केन्द्र Madhymik Teacher 9981612709 100%
कुबेरसिंह डेहरिया जिला शिक्षा केन्द्र जनशिक्षक 9424746438 100%
SATISH KUMAR PATIL मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय PHARMACIST GRADE 2 9893386162 100%
CHANDRAKALA MARSKOLE मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ANM 9479721042 100%
Dolisha Dhurve TB Senitorium Chhindwara Radiographer 8109360364 100%
DURGA PRASAD NIRMALKAR AMARWARA hand pump micnic 9479490293 100%
meera jharbade मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय mohgaon 9424811095 100%
Harshit Benjamin Lincoln मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय Lab Tecnician 9424665243 100%
Mahent Kumar Uikey जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय Madhyamik shikshak 9754167172 100%
JANKI LANJEWAR मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय L .h .V 9424811396 100%
Namdeo sarode मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय Supervsor 9424300845 100%
S. R. Sisodiya जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय prathmik shikshak 9893882130 100%
PRAMILA PRATETI जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय PRATHMIK SHIKSHIK 9516046874 100%
CHANDU KUMAR VISHWAKARMA जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ASST. TEACHER 7987204928 100%
saroj ivnati civil surgan office chhindwara Radiographer 8962709491 100%
Ramtri Marskole मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय Ramakona 9424811258 100%
Kumud Hedau जिला शिक्षा केन्द्र prathamik shikshak 7694099833 100%
Savita suryawanshi जिला शिक्षा केन्द्र prathmik teacher 8085488948 100%
Rama Sinha मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय L H V C H C Sausar 7024930693 100%
Mrs. Sunita Sherke PS .ASHRAM LAVAGHOGHRI Prathamik shikshk 9407805262 100%
MANSINGH BHAWARKAR chhindwara hand pump tech. 9893193422 100%
Manisha Shrivastava मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय Fharmasist 9685964434 100%